צמד הגליל

שירותי החברה - עסקי

 שירותי חשבות שכר

התמחות החברה ובקיאות הצוות המקצועי בדיני עבודה והסכמים הקיבוציים, אפשר לנו מתן שירותי חשבות שכר במומחיות ויעילות רבה לרשויות המקומיות ולתאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, איגודי ערים לשרותי כבאות, מכלול שירותי החשבות מתחיל מקליטת נתוני העובדים במערך השכר, עיבוד נותני העסקה, הפקת תלושי שכר, הכנת תשלומי מס”ב, הכנה והגשת דיווחים לרשויות המס ומוסדות שכר, טיפול בתביעות העובדים מול המוסד הביטוח הלאומי, טיפול בסיום יחסי עובד מעביד, חישוב מענקי פרישה, חישוב מרכיבי פנסיה לעובדים הפורשים במסגרת פנסיה תקציבית, הכנה והגשת דוחות שנתיים לממונה על השכר. מתן שירות חשבות מאפשר לכלל לקוחתנו להיעזר במיטב חשבי השכר בכירים ורואי חשבון בעלי ניסיון וידע רחב בתחומי השכר במגזר הציבורי.

 

 

 חוות דעת מקצועיות

דרך המומחים בחברה, היא נותנת למבקשים חוות דעת מקצועיות) חוות דעת של מומחה (בתחומי הכלכלה החשבונאות ויחסי עבודה, חוות דעת אשר זכו לשבחים רבים בבתי המשפט, ובחלקן הרב הפכו לעיקר פסק הדין שניתן בתביעה.

 

 

 תאגידים עירוניים

במידה רבה עובר כלל הסקטור השלטוני מהפכה והוא נמצא בתהליך של פיתוח כלים ארגוניים-כלכליים חדשים כדי לענות למצוקת המשאבים, לצורך בהפחתת מעורבות הממשלה במשק ובחברה וכדי להעניק תשובות מספקות לביקושים של הציבור. ניתן לאמור כי גישה יותר מודעת לעצמאותה של הרשות המקומית בביצוע התפקידים המוטלים עליה והיעזרות בחברות עירוניות המהוות “כלי” ארגוני מתקדם עשויים לשפר את ביצוע התפקידים למען התושבים והעסקים בתחומה – שהם הלקוחות העיקריים של הרשות המקומיות. רשויות מקומיות מאמינות כי חברות עירוניות כלכליות עשויות לנקוט יוזמה בתחומי פעילותן לחשוב במונחים אסטרטגיים, להקדים רעיונות לפעולות ולתכנן וליישם את הפרויקטים תוך חשיבה על עשור או שנים קדימה, לאפשר גמישות בימי ושעות מתן השירות, יכולת ואכיפת פיקוח ומדידת תפוקות. לא מעט מקרים הוכיחו את הנחות יסוד אלה. החברה מסייעת ברישום והקמת תאגידים עירוניים כולל חברות כלכליות, תוך זיהוי הצרכים והאפשרויות של הרשות, ייזום והקמת התאגידים, לרבות הכנת התוכניות העסקיות הנדרשות לצורך קבלת האישורים הנדרשים.

 

 

 שירותים חשבונאיים לתאגידי מים וביוב

ההצלחה שזכתה בה חברתנו במתן שירותים חשבונאיים ופיננסים לתאגידי מים וביוב, והטיפול בסוגיות ייחודיות לתאגידי מים וביוב במיוחד בשלבי ההקמה והעברת ניהול משק המים וביוב מהרשויות מקומיות לתאגידים, אפשרה לחברתנו להרחיב את מכלול השירותים שמספקת החברה כגון: הקמה וניהול למערך הנה”ח, הקמת מערך רכש ותשלומים, מתן שירותי חשבות שכר, סיוע בהכנת תקציב התאגיד והפקת דוחות תקציביים, עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים, הכנת והגשת דוחות ניהוליים לרשות המים, עריכת ביקורת שנתית לדוחות הכספיים, הכנת תוכניות עסקיות, מתן ייעוץ כלכלי ולווי פיננסי להנהלת התאגיד.

 

 

 ביקורת חיצונית

עובדי החברה עברו הכשרה מתאימה לעריכת ביקורת מטעם האגף לביקורת ברשויות המקומיות, וביצעו לא אחת ביקורות מטעם אותו אגף, ולהם האישורים וההסמכה המתאימה לביצוע עבודות ביקורת כרואי חשבון מבקרים, וזה נותן לעובדים את הכלים לביצוע משימותיהם בביקורת הגופים הקשורים ו/או הנתמכים על ידי הרשות בצורה יעילה וטובה.

 

 

 ביקורת חקירתית

לחברה ישנם כלים לבדיקת מערכי הכספים והגביה ברשות וכימות המעילה שהייתה בכספי הרשות )במקרים בהם מתגלה מעילה(וכן מגישה הצעות בתחום הבקרה הפנימית למניעת אי סדרים ו/או לסתימת פרצות במערכי הכספים.

 

 

 ייצוג עסקים ורשויות מקומיות בפני רשויות המדינה

לנציגי החברה ועובדיה הבכירים ישנם האישורים המתאימים לייצוג הרשות בפני רשויות המדינה השונות כולל משרדי ממשלה, רשויות המס ובכך מגייסת לרשויות סיוע ותקציבים, וחוסכת מהם חיובי מס מיותרים ובכך מגדילה הרשות את מכסת האמצעים למימון פעולותיה במתן שירותים לאזרחיה ו/או ליציאה מהירה ממצוקותיה הכספיות.

 

 

 ניהול בוררויות וגישורים

מייסד החברה ומנהליה עברו הכשרה והסמכה מתאימה לניהול בוררויות וגישורים, וכן מנהלים לרשות תיקי בוררות וגישור משני צידי המתרס בין עסקים לרשויות מקומיות.

 

 

 

 

טלפון: 04-6730330 / 04-6730830 בולט כחול פקס: 04-6730388 בולט כחול כתובת: בועיינה-נוג'ידאת ת"ד 1505 מיקוד 16924

כל הזכויות שמורות לצמד הגליל בע"מ

zemed.galil@gmail.com בולט כחול www.zemed.co.il בולט כחול אודות הנגישות

 

הפעל נגישות

בניית אתרים