צמד הגליל

הצלחות מיוחדות בקריירה הארוכה של החברה

1. תוכניות הבראה

החברה ערכה, הכינה, וליוותה את ביצוען של כמה מתוכניות ההבראה היחידות במגזר הערבי, תוכניות אשר הסתיימו והשיגו את כל יעדיהן. אותן רשויות עברו במהלך אותן תוכניות מגירעון משמעותי בתקציבן השוטף, וגירעון מצטבר גבוהה מאוד בתקציב המצטבר , לאיזון בתקציב השוטף ולסגירה מלאה של הגירעון בתקציבים הרגיל והבלתי רגיל. וכל זה בעלות כלכלית, חברתית ואנושית הנמוכה ביותר.

 

 

2. ביקורת חקירתית של מערכי הגבייה:

החברה חשפה מעילות מתוחכמות, אשר נמשכו שנים רבות במערכי הגבייה, ולפחות בשתי רשויות מקומיות, חשיפת המעילות הייתה ברמת ההוכחה הנדרשת לצורך הגשת כתבי אישום, וברשות אחת מרמת ההוכחה הגיעה לכדי החזר כספים על ידי המועלים. כן ביצעה החברה בדיקה מקיפה של מערך ההנחות שמחלקת הגבייה נתנה,

וחשפה בבדיקה זו מאות מקרים של מתן הנחות שלא כדין, ובסוף התהליך, ביצעה מהלך מעין אוטומטי לביטול הנחות אלה, ובכך הוגדלו לאין שיעור הכנסות הרשות, והביאו בכך לצדק חלוקתי ראוי בישוב.

 

 

3. בדיקת התחייבויות ותביעות משפטיות

לא אחת נדרשה החברה לערוך בדיקות יסודיות, ומקיפות של התביעות המשפטיות, של תיקי הוצאה לפועל ושל תיקי האחוד של רשויות מקומיות. החברה ביצעה את העבודה בצורה יסודית, ומקצועית, ולא האחת גרמנו לסגירתם המוחלטת של תיקי הוצאה לפועל אשר היוו לרשות מעין בור ללא תחתית. באחת הרשויות גרמה החברה להפחתה של מעל 6 מיליון ש”ח בתיקי הוצאה לפועל, דרך פעולות משפטיות מוצלחות, וזאת בטרם הגיעה אותה רשות להפחתת חובות ספקים.

 

 

4. ליווי סקר נכסים והגדלת בסיס חיוב בארנונה

אף שאין החברה עורכת בעצמה סקרי נכסים, אך בהחלט היא מלווה את סוקרי הנכסים, הן משלב בניית תוכנית העבודה עובר לשלב ביצוע המדידות בצורה מקצועית, ועד להטמעת נתונים אלה במערך הגבייה, תוך כדי ביצוע בקרת איכות מקצועית, וליווי הרשות במתן התשובות בעררים והשגות, וכל אלה הביאו ליעלות, ותוצאות מוצלחות ביותר.

 

 

5. בדיקת תקציבי החינוך והרווחה

החברה התמחתה בבניית ובדיקת תקציבים ייעודיים )רווחה וחינוך(, בפעולותיה אלה הביאה לאופטימיזציה לעלויות מחלקות אלה ולמקסימיזציה של ההכנסות. בעבודתה זו שמעה החברה תמיד את האמרה:”אצלי הכל בסדר” אך במבחן המציאות התגלה כי אותה רשות משלמת שכר שאין היא מקבלת את השיפוי המגיע לה, ופעילויות רבות להם היא זכאית, אך כלל לא ראה בהן פרוטה. הבדיקה הובלה הן להגדלת עוגת ההכנסות, והן לצמצום של פעולות בזבזניות ואינן מתוקצבות.

 

 

6. חוות דעת מקצועיות של מומחה

החברה נותנת שירות זה, כמעט כמומחה יחיד ובלעדי במגזר הערבי, חוות הדעת שניתנו על ידה הפכו מהר מאוד או להסכמים בין הצדדים המסוכסכים, או לפסק דין כאשר הנושא הוכרע בבתי המשפט. שילוב הידע החשבונאי בידע המשפטי שנצבר בחברה שנים רבות, תוך שימוש בכלי מיחשוב מתוחכמים, מביאים לתוצאה מכריעה בכל נושא שבו נתבקשה החברה לתת את חוות דעתה. לאחרונה נתנה החברה חוות דעת לצורך אי קיום שימוע ליו”ר רשות אחת ולמועצה לפני פירוקה ומינוי ועדה קרואה, חוות הדעת הייתה כל כך מקצועית, וכל כך משכנעת עד שכל ההליך בוטל בטרם החל, והמועצה ויו”ר שלה ניצלו ממצב הדחה כמעט היה וודאי .

 

טלפון: 04-6730330 / 04-6730830 בולט כחול פקס: 04-6730388 בולט כחול כתובת: בועיינה-נוג'ידאת ת"ד 1505 מיקוד 16924

כל הזכויות שמורות לצמד הגליל בע"מ

zemed.galil@gmail.com בולט כחול www.zemed.co.il בולט כחול אודות הנגישות

 

הפעל נגישות

בניית אתרים